Zorgverleners in Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van zorg door zorgverleners. Kies de zorg voor een zorgverlener bij u in de buurt.

Anti-decubitusmateriaal Geestelijke gezondheidszorg Specialistische GGZ Instelling Preverbale logopedie
Apotheek Geriatrie Fysiotherapie Pruiken
Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Geriatrische Revalidatiezorg Psychiater
Armprothesen GGZ instelling Basis GGZ Psychiatrisch ziekenhuis
BAHA op Softband GGZ instelling Specialistische GGZ Psycholoog Basis GGZ
Beeldschermloepen Hanen therapie Psycholoog Specialistische GGZ
Beenprothesen Herstellingsoord Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie Hoortoestellen Een nieuw toestel Psychosomatische oefentherapie
Besnijdenis op religieuze gronden Besnijdeniskliniek Hoortoestellen Service en reparatie Psychotherapeut
Beweegprogramma Reuma Huidtherapie Slaapapneu-apparatuur
Bijzondere optische hulpmiddelen Huisarts Slijmuitzuigapparatuur
Blindengeleidehond Hulphond Solo-apparatuur
Borstkolf (elektrisch) Incontinentiemateriaal Apotheek Sondevoeding
Borstprothesen Incontinentiemateriaal Apotheekhoudende (eigen) huisarts Staorthesen volwassenen
Bril en contactlenzen Incontinentiemateriaal Landelijke leverancier Stoelen aangepast aan functiebeperking
Cesar en Mensendieck Infuustherapie Stomamateriaal Apotheek
Communicatiehulpmiddelen Insuline infuuspomp Stomamateriaal Apotheekhoudende (eigen) huisarts
Compressie-apparatuur Kinderfysiotherapie Stomamateriaal Landelijke leverancier
Diabetes testmateriaal Apotheek Kinderhulpmiddelen Stoppen met roken
Diabetes testmateriaal Apotheekhoudende (eigen) huisarts Kinderoefentherapie Stottertherapie
Diabetes testmateriaal Landelijke leverancier Lenzen op medische indicatie Tracheaostomamateriaal
Dietetiek Ligorthesen Trans- neuromodulator en Femiscan
Drinkvoeding Apotheek Logopedie Verbandmiddelen Apotheek
Drinkvoeding Apotheekhoudende (eigen) huisarts Manuele therapie Verbandmiddelen Apotheekhoudende (eigen) huisarts
Drinkvoeding Landelijke leverancier Medische fitness Verbandmiddelen Landelijke leverancier
Dyslexie Mobiliteit, verpleging en verzorging op bed Verloskunde
Echografie MRA Vernevelaars
Eetapparaten Oedeemtherapie Fysiotherapeut Verpleegbed, in speciale uitvoering
Elastische kousen Oedeemtherapie Huidtherapeut Visuele Communicatie
Elektrostimulatoren pijnbestrijding Oefentherapie Visuele Hulpmiddelen
Ergotherapie Oogprothesen Wek- en waarschuwingsapparatuur
Fysiotherapie Orthesen Zuurstof
Geboortecentrum Orthopedagoog generalist Zwangerschapsecho Echopraktijk
Geboortetens Orthopedische schoenen Zwangerschapsecho Verloskundige praktijk
Geestelijke gezondheidszorg Basis GGZ Personenalarmering
Geestelijke gezondheidszorg Specialistische GGZ Plaswekker